Har du fået eftersyn af dit aircondition-/klimaanlæg for nylig?

For at dit AC-/klimaanlæg fungerer optimalt, kræver det regelmæssig eftersyn og vedligeholdelse.

Lige nu tilbyder vi eftersyn af dit AC-/klimaanlæg for kun kr. 799,- (excl. kølemiddel).

Et A/C-/klimaeftersyn indeholder:

  • Kontrol af værdier for høj- og lavtryk med tester
  • Kontrol af udblæsningstemperatur ved midtedysen
  • Kontrol af kompressorens til- og frakoblingspunkter
  • Kontrol af køle-blæse-systemet
  • Kontrol af luftfordelings-/cirkulationssystem
  • Kontrol af pollenfilter
  • Visuel kontrol af rør og slanger samt drivremmens tilstand
  • Tømning og rensning af kølemiddel
  • Påfyldning af korrekt mængde kølemiddel
  • Lækagesøgning med UV-lækagesøgningssystem (sporestof) – hvis nødvendigt
 

Er der dårlig lugt fra anlægget, tilbyder vi AC-desinficering med grundig rensning af ventilationskanaler, blæser og varmeenhed, så mikroorganismer og bakterier forsvinder, for kun kr. 349,-.

Kontakt Helle, Patrick eller Poul på værkstedet for mere info eller tidsbestilling.